Llengua anglesa

Listening
Comprensió oral
Reading
Comprensió escrita
Writing
Expressió escrita
Use of language
Gramàtica i lèxic
AE 4
AN 3
AS 2
NA 1
NQ 0
 • Comprèn textos orals sense dificultat.
 • Comprèn textos escrits sense dificultat.
 • Presenta un bon ús del vocabulari i les estructures gramaticals.
 • Té un bon domini de la gramàtica i l'ús de l'anglès en situacions quotidianes.
 • Comprèn textos orals sense gaire dificultat.
 • Comprèn textos escrits sense gaire dificultat.
 • Presenta un vocabulari i unes estructures senzilles, però correctes, amb alguna errada gramatical.
 • Té un domini correcte de la gramàtica i l'ús de l'anglès en situacions quotidianes, tot i que presenta algunes errades.
 • Comprèn textos orals amb alguna dificultat.
 • Comprèn textos escrits amb alguna dificultat.
 • Presenta un vocabulari pobre amb força errades gramaticals, però el missatge se fa entendre.
 • No té un bon domini de la gramàtica i l'ús de l'anglès en situacions quotidianes. Fa força errades.
 • No comprèn gairebé res dels textos orals
 • No comprèn gairebé res dels textos escrits.
 • Les errades gramaticals i de coherència fan que el missatge sigui difícil d'entendre. No acompleix la tasca.
 • No domina gens la gramàtica i l´´us del llenguatge quotidià.
 • No qualificat.
 • No qualificat.
 • No qualificat
 • No qualificat

Registrate y opina!