COMPETÈNCIA DIGITAL

Eines d'edició de documents de text, presentacions i dades numèriques.
Moodle, padlet, prezi, postermywall
Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i video.
Sap utilitzar-ho als diferents programes/plataformes.
Cercadors: tipus de cerca i planificació.
Google, Linguee, wikipedia...
Fonts d'informació digital: selecció i valoració.
En fa un ús correcte
Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació.
Drive, dropbox
Tractament de la informació
La fa seva.
Construcció de coneixement:tècniques i instruments.
Wikipèdia, diccinaris, gramàtiques...
Entorn personal d'aprenentatge
moodle
Dossiers personals d'aprenentatge
Webnode
Sistemes de comunicació
Correu, fòrum moodle...
Normes de cortesia a la xarxa
Llenguatge...
Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.
Padlet, treball en grup, drive
Aprenentatge permanent
Fer servir noves eines, prezi en comptes de powerpoint...
AE 4
AN 3
AS 2
NA 1
NQ 0
 • Utilitza les noves eines de processament de manera autònoma i amb facilitat. Els resultats són espectaculars.
 • Incorpora videos i fotografies als diferents programes i plataformes que treballem sense cap problema.
 • Sempre utilitza cercadors i diccionaris per completar informació i millorar el producte final.
 • Selecciona les fonts correctes d'informació i en fa un ús adequat.
 • Sempre selecciona, cataloga, emmagatzema i compateix adequadament la informació.
 • Troba la informació que necessita i la fa seva.
 • Construeix coneixements de manera autònoma.
 • Fa ús de totes les eines que li proporciona el moodle i altres plataformes o webs.
 • Ha creat molt bé el seu recull de compositions.
 • Fa servir els mitjans que té a l'abast per comunicar-se amb els companys o la professora.
 • Utilitza un llenguatge correcte i educat i no fa un mal ús d'internet.
 • Treballa molt bé en grup i participa activament.
 • Es motiva quan fa servir noves eines. Les utilitza amb freqüència.
 • Utilitza les noves eines de processament de manera autònoma i amb certa facilitat. Els resultats són bons.
 • Incorpora videos i fotografies als diferents programes i plataformes que treballem encara que se li ha de repetir varies vegades com es feia.
 • Gairebé utilitza cercadors i diccionaris per completar informació i millorar el producte final.
 • Selecciona les fonts correctes d'informació i en fa un ús adequat. Gairebé sempre.
 • Gairebé sempre selecciona, cataloga, emmagatzema i compateix adequadament la informació.
 • Moltes vegades troba la informació que necessita i la fa seva.
 • Sovint construeix coneixements de manera autònoma.
 • Fa ús de les eines que li proporciona el moodle i altres plataformes o webs.
 • Ha creat bé el seu recull de compositions.
 • Sovint fa servir els mitjans que té a l'abast per comunicar-se amb els companys o la professora.
 • Gairebé sempre utilitza un llenguatge correcte i educat i no fa un mal ús d'internet.
 • Treballa bé en grup i participa activament.
 • Es motiva quan fa servir noves eines. Les utilitza.
 • Utilitza les noves eines de processament de manera amb ajuda de companys o professors sense massa facilitat. Els resultats són òptims.
 • Incorpora videos i fotografies als diferents programes i plataformes que treballem encara que se li ha de repetir moltes vegades com es feia.
 • Alguna vegada utilitza cercadors i diccionaris per completar informació i millorar el producte final.
 • Selecciona les fonts correctes d'informació i en fa un ús adequat sovint.
 • Sovint selecciona, cataloga, emmagatzema i compateix adequadament la informació.
 • Sovint troba la informació que necessita i la fa seva.
 • Alguna vegada construeix coneixements de manera autònoma.
 • Fa poc ús de les eines que li proporciona el moodle i altres plataformes o webs.
 • Ha creat el seu recull de compositions.
 • Alguna vegada fa servir els mitjans que té a l'abast per comunicar-se amb els companys o la professora.
 • Algun cop se li ha de cridar l'atenció perquè no està fent allò que s'ha demanat.
 • Treballa en grup i participa.
 • Li agrada fer servir noves eines però no les utilitza amb freqüència.
 • Li costa molt utilitzar les noves eines i els resultats obtinguts (projectes) són limitats.
 • No Incorpora videos i fotografies als diferents programes i plataformes que treballem.
 • Gairebé mai utilitza cercadors i diccionaris per completar informació i millorar el producte final.
 • No selecciona les fonts correctes d'informació o no en fa un ús adequat.
 • No selecciona, cataloga, emmagatzema i compateix adequadament la informació.
 • Alguna vegada troba la informació que necessita i en fa un "corta i pega".
 • Poques vegades construeix coneixements de manera autònoma.
 • Només fa ús de les eines que li proporciona el moodle i altres plataformes o webs per acabar aviat.
 • No ha creat el seu recull de compositions.
 • Mai fa servir els mitjans que té a l'abast per comunicar-se amb els companys o la professora. Sempre s'espera a la classe presencial.
 • Sempre se li ha de cridar l'atenció perquè no està fent allò que s'ha demanat.
 • És passiu en relació al treball en grup.
 • Només utilitza les noves eines la primera vegada, després torna a les de sempre.
 • No les utilitza o els resultats són mediocres.
 • No ho utilitza.
 • Mai utilitza cercadors i diccionaris per completar informació ni intenta millorar el producte final.
 • Ni selecciona les fonts correctes d'informació ni en fa un ús adequat.
 • Fa un ús inadequat de la informació que selecciona.
 • Només fa "corta i pega"
 • Mai construeix coneixements de manera autònoma.
 • No ha entrat mai a moodle.
 • Ni ha intentat fer servir el webnode.
 • No obre mai el correu.
 • No fa res.
 • No fa res quan es fan treballs en grup.
 • Només utilitza les eines de sempre (pwp, word...)

Registrate y opina!