Autoavaluació individual grup

Compartir informació
Compartir informació
Realitzar tasques assignades
Realitzar tasques assignades
Cooperar dins el grup
Cooperar dins el grup
Prendre decisions correctes
Prendre decisions correctes
Cercar i recopilar informació
Cercar i recopilar informació
Negociar i consensuar
Negociar i consensuar
EXCEL·LENT 4
BON NIVELL 3
ACCEPTABLE 2
INSUFICIENT 1
 • Has compartit molta informació.
 • Has fet totes les tasques assignades.
 • Gairebé sempre has estat d'acord i has buscat alternatives.
 • Sempre has ajudat al grup a prendre una decisió consensuada.
 • Has reunit molta informació.
 • No t'has perdut mai en el projecte i has pogut pensar en diverses opcions per solucionar problemes.
 • Has compartit algunes informacions bàsiques.
 • Gairebé has fet totes les tasques assignades.
 • Gairebé sempre has estat d'acord i no has buscat alternatives.
 • Gairebé sempre has tingut en compte tots els punts de vista.
 • Has reunit informació. Gairebé tota té relació amb l'objectiu.
 • Poques vegades t'has perdut en el projecte i has pogut pensar en algunes opcions.
 • Has compartit poca informació.
 • Has fet poques tasques assignades.
 • Algunes vegades has estat en desacord i no has buscat alternatives.
 • Sovint t'has posat al costat dels amics enlloc de tenir en compte tots els punts de vista.
 • Has reunit poca informació. Alguna té relació amb l'objectiu.
 • A vegades t'has perdut, però has continuat treballant amb l'ajut de companys/professor.
 • No has compartit informació.
 • No has fet cap de les tasques assignades.
 • Normalment has estat en desacord amb les decisions del grup.
 • Has volgut fer les coses a la teva manera.
 • No has reunit cap informació relacionada amb l'objectiu.
 • T'has perdut en el projecte i has abandonat fàcilment.

Registrate y opina!