Valors ètics: autoavaluació

Participació en classe
En Valors una part important és la dinàmica de grup amb debat en què es confronten les idees i s'expresen amb llibertat públicament. A través d'aquesta eina fonamental els conceptes fonamentals i moltes de les competències de la matèria es treballen sense tindre a penes consciència d'estar treballant (competència social, lingüística, aprendre a aprendre)
Seguiment assignatura i actitud
L'atenció, les propostes, la forma d'estar en aula, de col·laborar amb els companys afavoreix o dificulta l'aprenentage com a fet col·lectiu, com a dinàmica de grup (competència social).
Quadern de classe
Eina fonamental en Valors ètics. És un diari de totes les activitats que es fan (debats, activitats escrites, documents audiovisuals, etc.). Competencia aprendre a aprendre, competència TIC.
Google classroom
Excel·lent 10
Notable 8
6
Insuficient 4
A penes treballat 2
No presentat o Actituds molt negatives 0
 • Participa en quasi totes les classes i amb claredat conceptual, respectant els torns de paraula i intentant aportar coses a la sessió.
 • Màxim seguiment i atenció. Ajuda al funcionament de la classe fins i tot amb iniciativa per a que l'aprenentatge de tots i totes millore.
 • Quadern complet, net, fet amb interés. Activitats treballades amb profunditat i motivació.
 • Màxima participació a classroom: totes o quasi totes les propostes treballades i amb un bon nivell -qualificades amb bona nota pel professor.
 • Participa en moltes sessions amb un bon nivell mitjà de les intervencions. Quasi sempre respecta el torn de paraula.
 • Bona actitud i seguiment en general. De vegades fa propostes al grup per a fer més interessants les classes.
 • Bon quadern amb algunes carències o en presentació o falten activitats o algunes d'elles no estan fetes amb suficient interés.
 • Bona participació i nivell notable a les qualificacions de classroom.
 • Participació irregular. En ocasions no respecta el torn de paraula. No sempre connecta amb el que s'està tractant al debat.
 • Actitud correcta amb una certa passivitat.
 • Quadern irregular. Falten activitats o estan fetes amb presses. Presentació poc brillant.
 • Participació irregular a classroom.
 • Poca participació. Dificultat per respectar la paraula del company que està intervenint. No s'escolten els arguments dels/les companys/es.
 • Poc seguiment. Passivitat quasi total. De vegades actituds molestes cap al grup.
 • Quadern molt incomplet i presentació fluixa. Poc interés. Mostra que no s'ha fet al dia.
 • Molt poca participació a classroom i/o qualificacions baixes a les activitats presentades.
 • Cap interés pel que es fa a l'aula independentment dels temes tractats.
 • Desvinculació de l'assignatura. Aportació en negatiu. Més tendència a molestar, a ser disruptiu/va que a aportar en positiu.
 • Quadern no presentable.
 • Alguna participació poc significativa en classroom i amb poc interés.
 • Nul·la participació o participació disruptiva
 • Cap seguiment de l'assignatura
 • No lliura el quadern
 • No participa a google classroom

Registrate y opina!