Actitud (Dario)

Material
Duu el material a classe i el té preparat a temps?
Comportament a classe
L'alumne intorromp les classes? Parla sense aixecar la mà o amb els seus companys?
Interès
Segueix les classes i fa preguntes relevants? Amplia el temari de forma autònoma i comparteix els seus dubtes o coneixements?
Companyerisme
Respecta als seus companys? Els ajuda quan tenen cap problema?
Esforç
L'alumne intenta superar les dificultats acadèmiques i personals? Es desmotiva davant temes complexos?
Excel·lent 2
Notable 1,5
1,2
Suficient 1
Insuficient 0
 • Sempre duu el material general i específic, i el té preparat quan comença la classe.
 • No interromp mai les classes ni parla sense aixecar la mà.
 • Escolta al professor, fa bones preguntes a classe, cerca informació de forma autònoma.
 • Mai falta al respecte a cap company i els ajuda en àmbits acadèmics i personals.
 • Mai es queixa de les dificultats, lluita per superar les seves mancances acadèmiques i els seus problemes personals, demanant ajuda si cal.
 • Duu el material, però no el té preparat quan comença la sessió.
 • No interromp les classes, però de vegades participa a classe sense aixecar la mà.
 • Escolta al professor, demana els dubtes que té o els cerca de forma autònoma.
 • Mai falta al respecte als seus companys i els ajuda en temes acadèmics quan fan feina en grup.
 • Intenta superar les dificultats, però té una constància variable.
 • De vegades s'oblida i el material específic, però s'esforça per justificar-ho i cerca alternatives per solucionar la mancança de material.
 • De vegades parla amb un company a classe o participa sense aixecar la mà, però no interromp més la classe després d'una primera cridada d'atenció.
 • Escolta al professor activament i intenta contestar a preguntes orals quan es demanen.
 • No falta al respecte amb intenció de fer mal, però pot emprar mots o similars amb companys. Ajuda de vegades en temes acadèmics.
 • Té un nombre limitat de problemes, personals i acadèmics que no vol afrontar, però en general ho intenta.
 • No duu el material específic, però sí el general i el té preparat quan comença la classe.
 • Parla de forma constant amb el company del costat, però no mostra més conductes disruptives.
 • Escolar al professor de forma activa.
 • Falta al respecte a qualcun alumne de forma ocasional, però es disculpa si cal.
 • Es desmotiva davant els problemes si està sol, per això cerca constantment ajuda del professor o dels companys per superar les dificualtats.
 • No duu cap material per fer classe i no el té preparat en començar la sessió.
 • Interromp la classe de forma constant, violant el dret dels seus companys a gaudir de l'activitat didàctica.
 • No escolta al professor i no participa a classe.
 • Falta al respecte de forma constant sense reconèixer el mal que fa i no ajuda mai als companys.
 • No té volutant per afrontar cap dificultat, sigui acadèmica o personal.

Registrate y opina!

mar17mig73bar

14-02-2019, 21:17

muy útil los modelos. gracias


Pepiser65

10-02-2019, 19:54

Muchas gracias por esta rúbrica, está muy bien estructurada.


manel

21-11-2018, 22:41

M'agrada molt aquesta rúbrica. M'anirà genial. Gràcies!