Educació física: Dansa

ACTITUD
Predisposició a realitzar la dansa, aprenent els passos i col·laborant amb els companys.
ESTRUCTURA DE LA DANSA
Discriminació de les diferents frases musicals, amb les quals s'hauran de coordinar els passos de la dansa.
RITME
Ajust del moviment amb el ritme de la música.
EXECUCIÓ
Execució dels passos propis de la dansa, d'acord amb el ritme i les parts de la dansa.
AE 9,5
AN 8
AS 6
NA 4
 • Col·labora amb els companys i mostra una bona predisposició per a aprendre.
 • Coneix l'estructura de la dansa i anticipa els canvis de frase musical.
 • Ajusta el moviment del cos i els passos de la dansa amb el ritme de la música.
 • Executa correctament els passos de la dansa.
 • Mostra bona predisposició pera aprendre, però no ajuda als companys a aprendre.
 • Coneix l'estructura de la dansa però no s'anticipa als canvis de frase.
 • Ajusta el moviment del cos, però no sempre ajusta els moviments de la dansa, al ritme de la música.
 • Gairebé sempre executa correctament els passos de la dansa.
 • Mostra bona predisposició però no tolera els errors dels companys.
 • Li costa reconèixer tots els canvis de frase musical i actua per imitació.
 • Li costa percebre el ritme de la música i seguir-lo, tant amb moviments diferents als de la dansa, com amb els propis de la dansa.
 • Li costa molt executar els passos de la dansa.
 • No mostra bona predisposició i entorpeix l'aprenentatge dels companys amb conductes disruptives.
 • No reconeix les diferents frases de l'estructura musical i no coordina el moviment amb el canvi de frase.
 • És incapaç de seguir el ritme de la música.
 • Desconeix els passos de la dansa.

Registrate y opina!