Llibreta de valencià

Contingut
Està tot el contingut treballat (exercicis i esquemes) i corregit?
Espaiats
Respecta els espais i marges, sense deixar pàgines en blanc?
Neteja
Presenta totes les pàgines netes, sense doblegar, els enunciats en negre i sense esborradures?
Ortografia i cal·ligrafia
La lletra és clara i llegible i té faltes d'ortografia?
Originalitat i ordre
Com presenta els títols? Posa el títol dels apartats, el número de pàgina, la data i el número d'exercici?
Excel·lent 3
Bon nivell 2
Acceptable 1
Just 0
 • Tinc tots els continguts treballats i, si havia errors, els he corregit.
 • Respecta tots els espais i marges i no ha deixat cap pàgina en blanc
 • Presenta totes les pàgines netes, sense doblegar, els enunciats en negre i sense cap esborradura
 • La lletra és clara, no ha fet cap falta de ortografia, només alguna falta d'accentuació (entre 0-2)
 • Posa tots els títols dels apartats cridaners i diferents i escriu tots els números de pàgina, la data i els números dels exercicis.
 • Té tots o quasi tots (excepte 1 o 2) els continguts treballats correctament però té fins a 3 exercicis sense corregir i/o fins dos exercicis fets sense esforç.
 • Respecta els espais i marges en quasi totes les pàgines (75%) i no ha deixat pàgines en blanc
 • Presenta les pàgines netes i sense doblegar però en alguna esborradura i/o he escrit en boli d'altre color o llapis en algún moment.
 • La lletra és clara i no ha fet faltes d'ortografia en esquemes i enunciats (1-2), té una o dos faltes d'ortografia.
 • En totes les sessions posa el títol però 1 o 2 dies ha oblidat la pàgina i/o la data./ En totes les sessions menys una ha escrit el títol, la pàgina i la data.
 • Falten continguts (3 o 4) i/o no ha corregit 3 o 4 exercicis i/o 3 o 4 exercicis els ha fet sense esforçar-se.
 • No respecta els espais i marges en la majoria de les pàgines i/o ha deixat fins a dos pàgines en blanc
 • Generalment, presenta les pàgines brutes, amb esborradures i sense usar els bolis adequats per als esquemes, enunciats i exercicis i/o escriu en llapis (A partir d'un 30%)
 • Lletra millorable i/o escriu en moltes faltes d'ortografia però no fa faltes en els enunciats
 • Títols difícils d'identificar / Falta el títol, la pàgina i la data més d'un dia o sempre posa els títols però molts dies (més de 3) ha oblidat posar la data i/o la pàgina.
 • Li falten molts continguts treballats en classe i de deures i, generalment, no ha corregit els exercicis.
 • No respecta els espais i marges i/o deixa més de 3 pàgines en blanc
 • Presenta les pàgines plenes d'esborradures i colors inadequats o llapis
 • Mala lletra i/o escriu en moltes faltes d'ortografia tant en enunciats com en respostes
 • No escriu els títols dels apartats, pàgines i data

Registrate y opina!